Guest Artist

Foo Mei Yi
Foo Mei Yi

Piano

Bartosz Woroch
Bartosz Woroch

Violin

Stephen Hough
Stephen Hough

Piano

James Ng
James Ng

Cellist

Andrew Ng
Andrew Ng

Violinist

Jiang Hong
Jiang Hong

Jinghu

Win Tan Boon Choon
Win Tan Boon Choon

Xiao

Huang Ping
Huang Ping

Soprano

Sara Heng
Sara Heng

Guzheng